ตรวจคัดกรอง โควิด 19


วันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 08.30น. เทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมกับโรงพยาบาลพนมสารคาม
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19
แก่ผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเช้า และตลาดเย็น ณ ตลาดวัดคริสต์ จำนวน 169 ราย พบผู้ตรวจผลบวก จำนวน 4 ราย

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน เพิ่มความระวัดระวัง และปฏิบัติมาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

ด้วยความห่วงใย จาก ทต.พนมสารคาม

Visitors: 86,606