ตีเส้นถนนไทยนิรันดร์


เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ กำลังดำเนินการตีเส้นการจราจร บริเวณ ซอยไทยอุดม 
ขออภัยไปยังพี่น้องประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว และไม่ได้รับความสะดวก ไว้ ณ  โอกาสนี้ค่ะ 
Visitors: 86,596