เตรียมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 2565


วันที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์  พิณอุไร  นายกเทศนตรี เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล  โดยการประชุมในวันนี้เป็นการปรึกษาหารือ และวางแนวทางในการจัดการแข่งขันกีฬา  เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม โดยมติที่ประชุม  มีการเสนอให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา 2 รุ่นได้แก่รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป  โดยมีการตรวจ ATK นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน และขอให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด   สำหรับ กำหนดการและรายละเอียดต่างๆ ในการจัดการแข่งขันกีฬา

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาฯ โทร 038-090658 ค่ะ
Visitors: 86,596