บริการฉีดวัคซีนโควิด 19โรงพยาบาลพนมสารคาม เตรียมจัดสถานที่สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่พี่น้องประชาชนชาวพนมสารคาม ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม เริ่ม เวลา 07.30 น. สำหรับผู้รับบริการฉีดวัคซีนขอให้จอดบริเวณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาหนองพาน และเดินเข้าประตูด้านข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
( ยกเว้น ผู้พิการและผู้สูงอายุ สามารถนำรถเข้ามาส่ง ด้านใน และขับวนออกได้ค่ะ)

Visitors: 84,199