มอบถุงยังชีพผู้เสี่ยงสูงนายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์ สมัยพานิช รองนายกเทศมนตรี นายปานชัย ปิยะนาคร ประธานสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม มอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัวและสัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 5 ราย
ติดต่อประสานงาน (โควิด 19 ) แจ้ง กองสาธารณสุขฯ โทร 038551881 ต่อ 104
Visitors: 84,200