รายงานผู้ป่วย 9 พ.ย. 2564สถิติ ผู้ป่วย โควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม
ประจำวันที่ 9 พ.ย.64
- ยอดผู้ป่วยสะสม 255 ราย
- รักษาหายแล้ว 234 ราย
- ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 2 ราย
- ยอดผู้ป่วยคงเหลือปัจจุบัน 21 ราย
- เสียชีวิต 0 ราย
>> เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ไม่รวมกลุ่ม ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน<<
ที่มา : ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม วันที่ 9 พ.ย.64
Visitors: 84,199