สถิติผู้ป่วย covid 19

สถิติ ผู้ป่วย โควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 28 ต.ค. 64
- ยอดผู้ป่วยสะสม 238 ราย
- รักษาหายแล้ว 217 ราย
- ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 9 ราย
- ยอดผู้ป่วยคงเหลือปัจจุบัน 21 ราย
- เสียชีวิต 0 ราย
>> เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ไม่รวมกลุ่ม ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน  <<
ที่มา : ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม วันที่ 28 ต.ค. 64

Visitors: 89,122