ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการยากไร้ในเขตเทศบาล

นายไพบูลย์  พิณอุไร  นายกเทศมนตรี  มอบหมายให้ นายสิทธิศักดิ์  สมัยพานิช  รองนายกเทศมนตรี  นางสาวกชพร  โพธิ์ศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรี  และทีมพัฒนาเพื่อพนม   ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม สำหรับพี่น้องประชาชนที่มีผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  อยู่ในความดูแลของท่าน 

สามารถติดต่อเทศบาลตำบลพนมสารคามเพื่อเข้ารับการประเมินด้านสุขภาพ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร  038-551881 ต่อ 104 ค่ะ

Visitors: 89,118