งานเทศกาลกินเจประจำปี 2564 วันที่ 3 ตุลาคม 2564

ภาพบรรยากาศพิธีอัญเชิญองค์เทพพระเจ้า ออกแห่รอบตลาดท่าเกวียน  งานเทศกาลกินเจประจำปี 2564 วันที่  3 ตุลาคม 2564 การจัดงานจะปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน  โดยงดการประกอบอาหารในโรงเจ และงดการจัดโรงทาน งดการเดินขบวนแห่ในกิจกรรมรับเจ้า (มีรถแห่เจิมเครื่องบูชา) และลดจำนวนผู้ร่วมประกอบพิธีตามประเพณีให้น้อยลง  งดโฆษณาเชิญชวนประชาชนมาร่วมพิธีกรรมของศาลเจ้า โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องเป็นไปตามนโยบายของกรมควบคุมโรค และต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด


Visitors: 89,118