วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพนมสารคาม"พนมสารคาม เมืองแห่งความสุข เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าขาย
และเป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
Visitors: 89,118