ตัดแต่งกิ่งไม้ละแนวสายไฟฟ้า

นายไพบูลย์ พิณอุไร  นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นายวรทัศ  สามารถ สมาชิกสภาเทศบาล

ลงพื้นที่หน้างานติดตามการตัดแต่งกิ่งไม้ละแนวสายไฟฟ้าบริเวณถนนเทศบาล 12 และชุมชนพนมแลนด์
Visitors: 86,596