ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทันในช่วงฤดูฝน

งานรักษาความสะอาดกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณทางน้ำ ชุมชนตลาดท่าเกวียน 2 ด้านข้างกศน พนมสารคาม
เพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวก ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง ระบายไม่ทันในช่วงฤดูฝน และช่วยให้เกิดความสะอาด ความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ทั้งนี้ เทศบาลฯ ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำหรือที่สาธารณะ และช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อให้เมืองพนมสารคามเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป


Visitors: 86,596