ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้องบริเวณชุมชนพนมแลนด์

กองช่างเทศบาลตำบลพนมสารคาม ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
 
บริเวณชุมชนพนมแลนด์ ซอย17 ซอย 19 และ ซอย 21

Visitors: 86,596