ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำเอ่อล้น

นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี และนายสิทธิศักดิ์ สมัยพานิช รองนายกเทศมนตรี

ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน เนื่องจากฝนตกสะสม

ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ และจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


Visitors: 86,596