กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนมสารคาม สนับสนุน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพนมสารคามสนับสนุน หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และเจลแอลกอฮอล์
ให้แก่สมาชิกอสม. เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าต่อไป


Visitors: 86,606