ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อชุมชนบ้านบาน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่
ตามหลักสุขาภิบาล เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
บริเวณชุมชนบ้านบานและสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคามVisitors: 86,597