ประชุมสภาเทศบาล 23 สิงหาคม 2564

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม ...  

 
Visitors: 86,596