ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกประชาชนกลุ่มเสี่ยงVisitors: 70,531