ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกประชาชนกลุ่มเสี่ยงVisitors: 65,172