ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกประชาชนกลุ่มเสี่ยงVisitors: 86,596