รายงานสถิติผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาล ประจำวันที่ 22 ส.ค. 2564

สถิติ ผู้ป่วย โควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคามประจำวันที่ วันที่ 22 ส.ค.64

- ยอดผู้ป่วยสะสม 173 ราย
- ยอดผู้ป่วยคงเหลือ 144ราย
- รักษาหายแล้ว 21 ราย
- ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
- ยอดผู้ป่วยคงเหลือปัจจุบัน 152 ราย

เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ไม่รวมกลุ่ม ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน

ที่มา : ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,596