รายงานสถิติผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาล ประจำวันที่ 23 ส.ค. 2564


สถิติ ผู้ป่วย โควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคามประจำวันที่ วันที่ 23 ส.ค.64
- ยอดผู้ป่วยสะสม 176ราย
- ยอดผู้ป่วยคงเหลือ 152ราย
- รักษาหายแล้ว 26ราย
- ยอดผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย
- ยอดผู้ป่วยคงเหลือปัจจุบัน 150 ราย
 
 เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ไม่รวมกลุ่ม ไม่รับประทานอาหารร่วมกัน

ที่มา : ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม
Visitors: 86,597