รายงานสถิติผู้ติดเชื้อในเขตเทศบาล ประจำวันที่ 24 ส.ค. 2564

Visitors: 86,596