ตีเส้นจัดระเบียบตลาดนายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี ดำเนินการจัดระเบียบตีเส้นแบ่งแถวขายสินค้าบริเวณถนนเทศบาล 11 (ตลาดเช้า) เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดความแออัด เพิ่มพื้นที่บริเวณจุดรอซื้อสินค้า ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย สามารถเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลได้ โดยการจัดระเบียบตลาดในครั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดขอโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันการเกิดอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถบรรทุกน้ำสามารถสัญจรผ่านเส้นทางนี้ได้อย่างสะดวก
ทั้งนี้หากครบกำหนดระยะเวลาในการเปิดตลาดขอให้ พี่น้องประชาชนทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของรัฐอย่างเคร่งครัด ในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล สวมหน้ากากอนามั้ย มีจุดบริการเจลล้างมือบริเวณร้านของตนเองทุกร้าน มีการดูแลรักษาความสะอาด มีจัดเก็บร้านให้เรียบร้อยทุกครั้งหลังจำหน่ายสินค้าเสร็จสิ้นในทุกวัน
เพื่อเทศบาลฯ สามารถดำเนินการล้างทำความสะอาดถนนได้สะดวก ตลาดพนมสารคามกลับมาปลอดภัย น่าอยู่ เป็นตลาดที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกท่านร่วมมือกัน

ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,596