ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแม่ค้า และ ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแม่ค้า และ ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA

 

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.64 เวลา 16.30 น. ทีมปฏิบัติการระดับตำบลทุกตำบล ซึ่งประกอบด้วย นางมาลารินทร์ วงสุโท ปลัดอำเภอ หัวหน้าชุด นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลพนมสารคาม ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแม่ค้า และ ประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA และตรวจความพร้อมของตลาดนัด วินเทจ พนมสารคาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า ทั้งนี้เทศบาลขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวัง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างและหมั่นล้างมือ รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทราอย่างเคร่งครัด ด้วยความห่วงใยจาก ทต. พนมสารคาม

 
Visitors: 89,118