งานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ  ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนเทศบาล 12 และ ชุมชนพนมวิลล่า

เพื่อความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  เมื่อวันที่ 11 มิย.64 เวลา 14.00 น. ที่ผ่านมา

Visitors: 89,118