นายกเทศมนตรี มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่

นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่งานป้องกันในการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำสัปดาห์ โดยนายกเทศมนตรี ได้กล่าวขอบคุณ พนักงานทุกคนที่ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ โดยขอให้ทุกคน ขยัน อดทน มีวินัย และดูแลสุขภาพร่างกายของตนเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเกิดเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้กำหนดให้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เป็นประจำทุกสัปดาห์ สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใด พบเหตุอัคคีภัยท่าน สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทร 038-551551 และ 199

Visitors: 89,122