ตรวจสอบการใช้ที่ทางสาธารณะในเขตเทศบาล


นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี นายปรีชา พิณอุไร รองนายกเทศมนตรี นายปัจจัย เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาล
ให้การต้อนรับ นายทวีศักดิ์ ทรงอยู่ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สาขาพนมสารคาม
ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ที่ทางสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Visitors: 89,118