รับมอบที่นอนเพื่อส่งต่อให้ผู้ยากไร้รับมอบที่นอนปิคนิคจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี
รับมอบที่นอนปิคนิค จำนวน 20 ชิ้น และสเปย์ปรับอากาศ จำนวน 6 ชุด
จากนางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยเทศบาลตำบลพนมสารคามจะนำสิ่งของที่ได้รับไปมอบให้กับผู้ป่วยและผู้ยากไร้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป

Visitors: 89,118