ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี มอบหมายให้นาย ปรีชา พิณอุไร รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง
>> โดยงานไฟฟ้า กองช่างเทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง กองช่างฯ หมายเลขโทรศัพท์ 038-551881 ต่อ 103 หรือเขียนคำร้องขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กองช่าง ทต.พนมสารคาม โทร 038-551881 ต่อ103 ค่ะ

Visitors: 89,121