เรื่องร้องเรียนผ่านเว็บไซต์

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่าน เว็บไซต์เทศบาล เกี่ยวกับปัญหา น้ำเอ่อล้น และส่งกลิ่นเหม็นรบกวน ประชาชน 

บริเวญข้างร้านขายยา ก.เวชภัณฑ์  ทางเข้าซอย ตลาดเย็น  

 

นายไพบูลย์  พิณอุไร  นายกเทศมนตรี  ได้มอบหมายให้นาย  สิทธิศักดิ์ สมัยพานิช  รองนายกเทศมนตรี  

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ  พร้อมใส่น้ำ  EM  เพื่อดับกลิ่น และย่อยสลายจุลินทรีย์ ในเบื้องต้น

พร้อมทั้ง หารือกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดการปัญหาในระยะยาวต่อไป ...

โดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการสาธารณะที่ไม่เหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ....

ท่านสามารถแจ้งเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไข และดำเนินการจัดการปัญหาให้ท่านได้ผ่านเทศบาลพนมสารคาม โทร 038-551881

 

Visitors: 89,122