ซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ

การซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำชำรุด

วันที่ 8 มิ.ย.64 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี
มอบหมายให้นาย สิทธิศักดิ์ สมัยพานิช รองนายกเทศมนตรี
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำชำรุด 2 แห่ง
บริเวณชุมชนตลาดท่าเกวียน 2 ปากซอยแก้วสุกร

โดยพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการให้บริการสาธารณะ
ที่ไม่เหนือขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ....

ท่านสามารถแจ้งเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไข
และดำเนินการจัดการปัญหาให้ท่านได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

ยื่นคำร้องขอให้ตรวจสอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม


หรือผ่านทาง WEBBORD ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม

หรือร้องเรียน - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เทศบาลพนมสารคาม โทร 038-551881

 

Visitors: 83,977