โลตัสเสริมกำลังใจ มอบสิ่งของที่จำเป็นช่วยสังคมผ่านโควิด19โลตัสเสริมกำลังใจ มอบสิ่งของที่จำเป็นช่วยสังคมผ่านโควิด19<<
วันนี้ (14 ม.ค.64) เวลา 14.00 น. ตัวแทนจากห้างเทสโก้โลตัส สาขาพนมสารคาม นำสิ่งของอุปโภคบริโภค ที่จำเป็น มอบให้แก่เทศบาลฯ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยเรื้อรังและเด็กเล็ก ที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อใช้ในการทำความสะอาด อาคารสถานที่ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Visitors: 86,436