ยกเลิกกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

 

วัดท่าเกวียน งดการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid 19
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
(ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563)

Visitors: 86,432