ตรวจให้คำแนะนำ และค้นหากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตลาดเทศบาลตำบลพนมสารคาม ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม อสม. กำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อสม. ทต. พนมสารคามออกตรวจให้คำแนะนำ และค้นหากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตลาด บริเวณ ถนนเทศบาล8,9,10,11 รณรงค์ล้างมือ สวมแมส และแจกแมส กับผู้ประกอบการบางส่วนพร้อมทั้งแนะนำกลุ่มผู้ค้าอาหารทะเล หากมีความเสี่ยง สามารถประสานรพ. ตรวจคัดกรองโรคโควิดฟรี
>> เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย

Visitors: 86,435