ขอความร่วมมือ !!! แสดงตัวเพื่อตรวจโควิทขอความร่วมมือท่าน
ติดต่อโรงพยาบาลอำเภอทุกแห่งใกล้บ้านท่านเพื่อเข้ารับการประเมินความเสี่ยงและตรวจหาเชื้อ โควิด 19 (ฟรี) ค่ะ

Visitors: 86,432