กีฬาหนูน้อยคนเก่งประจำปี 2564

วันที่19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางประไพ สุขสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่งประจำปี 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม
ภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหนูน้อยคนเก่งประจำปี 2564 ในวันที่ 19 มี.ค.64 เวลา 09.00 - 12.00 น.Visitors: 86,434