การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายบริเวณจุดคัดกรองฯ เทศบาลตำบลพนมสารคาม

>> ภาพบรรยากาศ พี่น้องประชาชนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย บริเวณจุดคัดกรองฯ ถนนเทศบาล 8 9 10 ก่อนเดินทางเข้าไปจับจ่ายใช้สอยซื้อสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภค ณ ตลาดเช้า ทั้งนี้ เทศบาลตำบลพนมสารคามยังดำเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า อย่างต่อเนื่อง ตามหลัก Social Distancing โดยการกำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน การตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ  จุดบริการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์  หรือจุดบริการสบู่ล้างมือ การทำความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และพื้นที่ให้บริการทุก 2 ชั่วโมง  สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่กองสาธารณสุขฯ โทร 038-551881 ต่อ104 ค่ะ <<

Visitors: 86,437