ผลการเลือกตั้งเทศบาลตำบลพนมสารคาม อย่างไม่เป็นทางการ

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมสารคามอย่างไม่เป็นทางการVisitors: 86,432