ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมสารคาม

ผ.ถ.๑/๑ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมสารคาม    เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม

 

ส.ถ. ๑/๑ ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลพนมสารคาม    เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,434