แผนการดำเนินงานประจำปี

 เนื่องจากเนื้อหาเป็นไฟล์ขนาดใหญ่  ADMIN  จึงดำเนินการให้มีขนาดที่เหมาะสมในการ DownLoad  

ท่านสามารถ อ่านและดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ  

-  แผนการดำเนินงานประจำปี ส่วนที่ 1

-  แผนการดำเนินงานประจำปี ส่วนที่ 2 

-  แผนการดำเนินงานประจำปี ส่วนที่ 3

-  แผนการดำเนินงานประจำปี ส่วนที่ 4 

Visitors: 84,200