บรรยากาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บรรยากาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น.

ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,432