สรุปผลการประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ

สรุปผลการประชุมสรุปผลการพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) 

#โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวง หมายเลข304 กับทางหลวงหมายเลข 3245 (แยกพนมสารคาม) และทางหลวงหมายเลข 3076

Visitors: 89,121