ประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม

>>การประชุมสมาชิกกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม ครั้งที่ 2/2563<<
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดการประชุม
ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยสรุปผลการชุมดังนี้ เรื่องที่ 1 การเสนอโครงการกลุ่มอาชีพประจำปีงบประมาณ 2564
ได้แก่ การฝึกอาชีพ เรียนการทำซาลาเปา การทำข้าวเหนียวหมูแผ่น การทำสาคูไส้หมู การตัดเย็บเสื้อผ้า เรื่องที่ 2 การแนะนำพนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม นางสาวจิราพร อินต๊ะก๋อน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 44 คน
 
Visitors: 86,596