รณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลพนมสารคามจัดกิจกรรม จิตอาสารณรงค์การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
โดยนายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นผู้กล่าวคำรายงานวัตถุประสงค์
และได้รับเกียรติจากนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคามกล่าวเปิดโครงการ
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และประชาชน ได้แก่ โรงพยาบาลพนมสารคาม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนมสารคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนทุกชุมชน สมาชิกอสม. และโรงเรียนในเขตเทศบาลฯ ร่วมกันรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลายพร้อมแนะนำประชาชน ถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมกันนี้ยังได้มีการสำรวจแหล่งน้ำขัง รวมถึงสิ่งแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่สาธารณะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งพักอาศัยของยุงอย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลพนมสารคามขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3โรค” เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัด สุดท้ายนี้ หากพี่น้องประชาชนท่านใด พบผู้ป่วยที่มีอาการไข้สูง ปวดข้อ หรือมีผื่นแดง โปรดแจ้งเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อดำเนินการสอบสวนควบคุมโรคอย่างรวดเร็ว หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ กองสาธารณสุขฯ โทร 038-551881 ต่อ 104 ค่ะ
 
Visitors: 86,437