การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR)

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม

จัดการอบรมพื้นฟูความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตพื้นฐาน (CPR) แก่สมาชิกอสม.

ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,596