ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

วัดท่าเกวียน จัดการสอบนักธรรมชั้นตรี ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

ในระหว่างวันที่ ๒๖ -๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศาลาหอฉัน ริมน้ำวัดท่าเกวียน

 

Visitors: 86,434