ประชาสัมพันธ์โรคมือ เท้า ปาก

เนื่องจากขณะนี้ เข้าสู่ช่วงหน้าฝนนี้ ขอให้ผู้ปกครองทุกท่านโปรดเพิ่มความระมัดระวังบุตรหลานของท่าน ป่วยด้วยโรคมือ เท้า ปาก
.
ที่มา:ข้อมูล กรมควบคุมโรค
Visitors: 86,432