ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เนื่องจากขณะนี้ พบเคสผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลตำบลพนมสารคาม
และเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลพนมสารคามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ร่วมกันจัดการสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้าน ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และนอนกางมุ้ง หากท่านใดมีอาการไข้สูง มีจุดเลือดออกใต้ผิวหนัง หรือมีอาการคล้ายโรคไข้เลือดออก ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยทันที และห้ามรับประทานลดไข้จำพวกแอสไพรินโดยเด็ดขาดเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร เพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ โทร038-551881 ต่อ 104

Visitors: 86,437