ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย


เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ และสมาชิก อสม. เทศบาลตำบลพนมสารคาม ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกบริเวณชุมชสวนมะม่วง ซึ่งพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน 4 ราย ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก เทศบาลตำบลพนมสารคามขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกท่าน ตรวจตราดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านไม่ให้มีน้ำขัง และเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้ถูกยุงกัด ท่านใดที่มีความประสงค์จะขอรับทรายกำจัดลูกน้ำสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สมาชิกอสม. หรือสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขฯ โทร 038-551881 ต่อ 104 ค่ะ
Visitors: 89,118