การประชาคมการควบคุมโรคไข้เลือดออก

ภาพบรรยากาศ การประชาคมการควบคุมโรคไข้เลือดออก กรณีพบผู้ป่วยไข้เลือดออกและสงสัยในพื้นที่ ในช่วงเวลาเดียวกันพื้นที่ใกล้เคียงกัน เป็นจำนวน 4 ราย ณ ชุมชนตลาดท่าเกวียน 2 เมื่อวันที่ 21 ส.ค.63 ที่ผ่านมา
Visitors: 86,432