ดำเนินการจับงูออกจากพื้นที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้รับแจ้งจากประชาชนในชุมชนสวนมะม่วงว่าพบงูขนาดใหญ่ อยู่บริเวณใกล้ที่พักอาศัย เจ้าหน้าจึงได้ดำเนินการจับงูออกจากพื้นที่ดังกล่าวและนำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ
สำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่พบเห็น สัตว์เลื้อยคลานมีพิษอยู่ภายในบ้านเรือนของท่าน ขอความร่วมมืออย่าจับเองโดยเด็ดขาด โปรดแจ้งงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพนมสารคาม โทร. 0-3855-1551 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

Visitors: 86,434